W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Cele i zadania szpitala

XML

Treść


Podstawowym celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:  stacjonarnej opieki zdrowotnej  oraz  ambulatoryjnej  specjalistycznej opieki zdrowotnej  udzielanej przez Poradnie Specjalistyczne oraz inne medyczne komórki organizacyjne Szpitala. 
Szczegółowy zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych określają umowy  z instytucjami ubezpieczenia zdrowotnego oraz umowy z osobami  fizycznymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi.
 
Do pozostałych zadań Zakładu należy:

1.Prowadzenie działalności mającej na celu promocję i profilaktykę zdrowotną.
2.Organizowanie i prowadzenie szkolenia i doszkalania pracowników.
3.Uczestniczenie w przygotowaniu osób do wykonywania zawodów medycznych i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny w oparciu o obowiązujące  w tym zakresie przepisy prawne.
4.Uczestniczenie w realizacji zadań i programów zdrowotnych oraz naukowych zlecanych przez instytucje naukowe, zakłady pracy, organizacje społeczne, komórki samorządu terytorialnego i inne podmioty.
5.Wykonywanie zadań obronnych i obrony cywilnej na czas nadzwyczajnych zagrożeń i na czas „W”.
6.Rehabilitacja lecznicza.
7.Pielęgnacja chorych.
8.Pielęgnacja i opieka nad niepełnosprawnymi.
9.Orzekanie o stanie zdrowia.
10.Prowadzenie spraw związanych za statystyką medyczną.
11.Prowadzenie działalności związanej z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz obronnością kraju i p/poż.
12.Współpraca z Instytutami Akademii Medycznych, Instytutami Badawczymi, Centrum Zdrowia Dziecka, Instytutem Matki i Dziecka oraz Centrum Zdrowia Matki Polki w zakresie organizowania i szkolenia podyplomowego, doskonalenia pracowników medycznych oraz współudziału w tym szkoleniu.
13.Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów lub zleconych przez właściwy terenowo organ administracji publicznej.
 
 Zakład świadczy usługi zdrowotne:

bezpłatnie - osobom uprawnionym z tytułu ubezpieczenia społecznego lub na podstawie innych przepisów o bezpłatnej pomocy medycznej,
odpłatnie – na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, przepisach odrębnych lub  kontraktach  z dysponentem środków ubezpieczenia zdrowotnego, z osobami  fizycznymi, osobami prawnymi oraz innymi jednostkami organizacyjnymi.
 
W Szpitalu świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawody medyczne oraz spełniające wymagania kwalifikacyjne określone   w odrębnych przepisach.
Obowiązki i odpowiedzialność osób wykonujących świadczenia zdrowotne określają   zakresy  czynności pracowników.
W Szpitalu dopuszcza się świadczenia wykonywane przez wolontariuszy.          
           
Ordynatorzy/kierownicy komórek organizacyjnych Szpitala zapewniają  w szczególności jakość udzielania świadczeń zdrowotnych oraz efektywność pracy zespołów, którymi kierują.                                                       
Personel Szpitala jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie informacje uzyskane           w czasie wykonywania obowiązków.                                                 
W Szpitalu obowiązuje noszenie imiennych identyfikatorów przez cały personel Szpitala.