W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

xxxxxxxxxxx

Deklaracja dostępności

Specjalistyczny Szpital im dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Specjalistyczny Szpital im dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.

Data publikacji strony internetowej: 2021-04-19.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-08.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Specjalistyczny Szpital im dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Mariusz Wereszyński. Kontakt: mariusz.wereszczynski@zdrowie.walbrzych.pl, tel. 693 356 804. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Specjalistyczny Szpital im dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu odpowiada Mariusz Wereszyński, mariusz.wereszczynski@zdrowie.walbrzych.pl, tel.693 356 804.

Informacje na temat procedury

Deklaracja dostępności serwisu www.zdrowie.walbrzych.pl

Szpital im. Dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zdrowie.walbrzych.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego zdrowie.walbrzych.pl

Data publikacji strony internetowej: 2008.10.23

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.09.22.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.09.22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mariusz Wereszczyński, adres poczty elektronicznej Mariusz.wereszczynski@zdrowie.walbrzych.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 74 64 89 696. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Szpital posiada 2 lokalizacje:

- ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych

- ul. Batorego 4, 58-300 Wałbrzych

W obu jednostkach:

-główne drzwi wejściowe rozsuwane są automatycznie

- wszystkie windy przystosowane są wielkością do potrzeb osób poruszających się na wózkach, a przywołanie windy jest możliwie łatwo dostępnym przyciskiem.

W Budynku nr 1 przy ul. Batorego winda podaje komunikaty głosowe, a przyciski przystosowane są dla osób niewidomych i niedowidzących. 

Dostęp do budynku głównego A, przy ul. Sokołowskiego dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim jest możliwy przez użycie platformy obsługiwanej przez pracownika DOS jak również  możliwy jest dojazd wózkiem inwalidzkim przez SOR korzystając z podjazdu posiadającego łagodny kąt nachylenia .

W punkcie Przyjęć do Szpitala znajdują się dyżurne wózki inwalidzkie do użytku przez osoby niepełnosprawne.

Toalety dla niepełnosprawnych znajdują się w korytarzach ogólnie użytkowanych wyposażone są w dodatkowe sprzęty ułatwiające wykonanie czynności higienicznych osobom poruszającym się na wózku oraz rodzicom z małymi dziećmi. Są one większe niż toalety standardowe oraz posiadają ergonomiczne uchwyty

Podjazdy przy wejściach głównych oraz innych ciągach komunikacyjnych posiadają łagodny kąt nachylenia   jak również posiadają poręcze zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa

Przed wejściami do budynków w obu lokalizacjach wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.  Oznaczone są one znakami pionowymi i poziomymi

Do szpitala możliwy jest wstęp z psem asystującym w celu udzielenia pacjentowi korzystającemu z psa asystującego świadczenia medycznego

Pacjent ma możliwość skorzystania z pomocy tłumacza migowego, jednakże musi zgłosić ten fakt min. 3 dni wcześniej przed planowaną wizytą.

Szpital nie posiada pętli indukcyjnych.

 

Dodatkowe informacje oraz opis skrótów klawiaturowych

 Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. 

 Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach. 

 Oprócz myszki po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab).